PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Plan działania Miejskiego Domu Kultury w Kole na lata 2023-2024

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

Lp Zakres Realizujący Sposób realizacji Planowany termin zakończenia
Planowane działania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej:
1 Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej możliwości  montażu schodołazu w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole w celu udostępnienia pierwszego piętra osobom z niepełnosprawnościami.

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole Przygotowanie opinii przez specjalistyczne firmy. Grudzień 2024
  Przebudowa istniejącego węzła sanitarnego przy Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole i dostosowanie go do aktualnych wymagań, norm i przepisów budowlanych, celem uzyskania pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole Pozyskanie środków od sponsorów, z funduszy zewnętrznych i Gminy Miejskiej Koło. Przygotowanie dokumentacji Przeprowadzenie procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakup materiałów i przeprowadzenie prac Grudzień 2024

 

Autor wpisu: Arkadiusz Gołębowski
Data: 9 lutego 2022
Skip to content